Megaliten i Brösarp

Megaliten AB startade 2003. Kontoret ägs och drivs av Björn Hernbrant. Kontoret är i Brösarp och det geografiska arbetsfältet är Skåne. De huvudsakliga kunderna är statliga verk, kommuner, entreprenörer och bostadsbolag.

Megaliten utför

 • Projektledning
 • Byggledning/ Besiktningar/ Kontrollansvar (K) enligt PBL samt Bas-P.
 • Tidsplanering och Kostnadskalkyler
 • Fuktsakkunnig, Fukt & mögelutredningar, fuktdimensionering
 • Statiska konstruktioner och Energiberäkningar
 • Framtagande av behovsunderlag, arbets-, förfrågnings och bygglovshandlingar A & K

Projektledning

 • Tidiga utredningar och framtagning av behovsunderlag med kostnadskalkyler.
 • Framtagning av förfrågningsunderlag, upphandling av entreprenörer och konsulter.
 • Byggledning, kvalitetsansvar, kontroller och besiktningar.
 • Garantibesiktningar och underhållsplaner.

Kontrollansvar

Bevakning av att samhällets lagar & krav för Ert projekt innehålls och redovisning av detta till berörda myndigheter för att erhålla start- och slutbevis. Kontrollplaner och Bas-P m.m. tas fram och bevakas.

Beräkningar och beskrivningar

 • Dimensionering av bärande konstruktioner
 • Fuktdimensionering
 • Fukt- och skadeutredningar
 • Energiberäkningar
 • Framtagning av ritningar
 • Bygglovshandlingar
 • Beskrivningar