Referensobjekt

Banverket:

Projekteringsledning för Arlöv - Malmö, skifte höger-vänstertrafik och kapacitetsförstärkning inför citytunnel och internationell trafik. Projektet innehåller mycket konstbyggnader.
Projekterings -och uppdragsledare av kombiterminal för post och kommunalt industribolag i Nässjö.
Projekterings -och uppdragsledare för spårbyte Mjölby - Sommen (del av stambanan).
Projekteringsledning för Ystad - Simrishamn, elektrifiering.
Projekteringsledning för Växelbyte i Mellby.
Projekterings -och uppdragsledare för spårbyte Nässjö - Vaggeryd (del av stambanan).
Projekterings -och uppdragsledare för Blekinge kustbana, fjärrblockering samt Elektrifiering av Trelleborgs bangård.

Fortifikationsverket:

Tids-och resursplanering åt Fortv:s för ett antal avyttrings/avvecklingsprojekt
Framtagande av förfrågningsunderlag målbyggnadsförråd, Ravlunda (1200 kvm) inkl. kvalitetsansvar enl PBL
Flytt av paviljonger Ängelholm - Revingehed, kvalitetsansvar och byggledning
Framtagande av förfrågningsunderlag Silvåkra, ombyggnad bef. Byggnad
Kvalitetsansvarig ombyggnad av förråd till kontorslokaler i Revinge.
Framtagande av förfrågningsunderlag för avyttring av skyddad anläggning, Degeberga.
Projekt och byggledning: Pliktverket i Kristianstad

Kommuner & Kommunala bolag:

Kvalitetsansvarig Läredaskolan i Hässleholm (ombyggnad)
Kvalitetsansvarig & huvudbesiktningsman T4 skolan i Hässleholm (nybyggnad)
Kvalitetsansvarig enl PBL samt byggledning för nybyggnad av läkemedelsindustri (Medical Atos) i Hörby
Kvalitetsansvarig enl PBL samt byggledning för nybyggnad av läkemedelsindustri (Medical Rubber) i Hörby
Kvalitetsansvar,  fuktsakkunnig, besiktningar för nybyggnad av Bad, Bowling och Friskis & svettis i Hörby
Fuktutredningar och skadebesiktningar åt Sydkraft, Lindköpings kommunala AB
Kontroller: Bygg, Mark, Skyddsrum för nybyggnad av 28+54 lägenheter åt ABK
Kvalitetsansvarig, byggledning, projektering, besiktning av MediTech (Nolato) i Hörby
Kvalitetsansvarig och framtagning av förfrågningsunderlag Atos Medical i Hörby.
Kvalitetsansvar och byggledning allaktivitetshus och förskolor Gåsevad i Hörby.
Kvalitetsansvar enl PBL Kastanjegården i Hörby
Huvudbesiktningsman för höghus i Hörby (Sofiero)
Huvudbesiktningsman ny- och tillbyggnad av kommunhus i Hörby
Kvalitetsansvarig Georghillsskolan i Hörby
Kvalitetsansvar och besiktningar Källhaga, seniorboende i Hörby

Fastighetbolag:

Kvalitetsansvar, fuktutredning, förfrågningsunderlag Oxie vårdcentral åt Brinova fastigheter
Kvalitetsansvar, fuktutredning och besiktningar LSS-boende i Oxie åt Brinova fastigheter
Kvalitetsansvar Hemtjänsten i Oxie åt Brinova fastigheter
Fuktutredning kommunhuset i Perstorp åt Brinova fastigheter
Fuktutredningar lägenheter i Helsingborg åt Brinova fastigheter
Diverse utredningar och konstruktioner åt Svenska Foder AB

Konstruktion:

Nybyggnad: Hyreshus, Galleria, Kontor m.m.
Ombyggnad: Industrier, Hyrshus m.m: Statiska konstr.
En mängd mindre uppdrag åt privatpersoner, mindre byggföretag m.m. såsom energiberäkningar, konstruktioner, ritningar , Fukt & mögelutredningar, bygglovshandlingar, beskrivningar, förfrågningsunderlag, besiktningar m.m.